TARGETjobs black logo

For Exhibitors

The All Wales Virtual Fair

When: 14 October 2021

Time: 10.00 am to 3.00 pm

The All Wales Virtual Careers Fair is the first of its kind and is organised on behalf of eight universities and institutions across Wales.

This fair facilitates networking between your organisation and thousands of students and graduates from across Wales who are currently seeking to shape their careers.

There are lots of opportunities available before, during and after the event to ensure your brand stands out, such as:

  • A branded employer booth at the virtual fair
  • The option to book 1:1 slots with attendees
  • Inclusion in the event marketing campaign

Click here to find out more and book your stand.

Ffair Yrfaoedd Rithiol Cymru

Pryd: 1 Mawrth 2021

Amser: 10.00 am i 3.00 pm

Ffair Yrfaoedd Rithiol Cymru yw'r gyntaf o'i bath ac fe'i trefnir ar ran wyth o brifysgolion a sefydliadau ledled Cymru.

Mae'r ffair hon yn hwyluso rhwydweithio rhwng eich sefydliad chi a miloedd o fyfyrwyr a graddedigion o bob rhan o Gymru sydd ar hyn o bryd yn ceisio dod o hyd i lwybr gyrfa.

Mae llawer o gyfleoedd ar gael cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad i sicrhau bod eich brand yn sefyll allan, megis;

  • Bwth cyflogwr wedi'i frandio yn y ffair rithiol
  • Yr opsiwn i archebu slotiau 1:1 gyda'r mynychwyr
  • Cael eich cynnwys yn ymgyrch farchnata’r digwyddiad

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i archebu..

Top