All Wales Virtual Careers Fair image
Coming soon

All Wales Virtual Careers Fair

Virtual

Discovering which career path is best for you can seem like a huge obstacle to overcome. That’s why the All Wales Virtual Careers Fair is here to help. We have partnered with top employers to create an exclusive virtual careers fair for you to access from the comfort of your own home. On 14 October, the All Wales Virtual Careers Fair will be open to students and recent graduates – and you’re invited!

This is your chance to network with leading graduate employers, associations, and universities from across Wales to help you build valuable employability skills through live sessions and gain a great experience for your CV without even leaving your room.

During the fair, you will be able to:

 • Build your professional network and put your questions to recruiters
 • Improve your CV writing skills and get top tips on interviews
 • Discover what it really takes to make an application stand out
 • Find your pathway and learn about the opportunities available to you
 • Make direct applications to open roles
 • Access exclusive content by joining live workshops and presentations.

We look forward to seeing you there!

Gall dod o hyd i’r llwybr gyrfa gorau edrych fel rhwystr enfawr i'w oresgyn. Dyna pam fod Ffair Yrfaoedd Rhithiol Cymru yma i helpu. Mae rhai o brif gyflogwyr Cymru’n gweithio mewn partneriaeth â ni i greu ffair yrfaoedd rithiol unigryw y gallwch ymuno â hi o gysur eich cartref eich hun. Ar 14 Hydref, cynhelir Ffair Yrfaoedd Rithiol Cymru ac mae gwahoddiad i fyfyrwyr cyfredol a graddedigion diweddar ymuno!

Dyma gyfle i chi gael rhwydweithio â chymdeithasau, prifysgolion a chwmnïau blaenllaw sy’n cyflogi graddedigion, o bob rhan o Gymru i'ch helpu i feithrin sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr trwy sesiynau byw ac ennill profiad gwych i'w roi ar eich CV heb hyd yn oed adael eich ystafell.

Yn ystod y ffair byddwch yn gallu:

 • Ychwanegu at eich rhwydwaith proffesiynol a gofyn cwestiynau i recriwtwyr
 • Gwella eich sgiliau ysgrifennu CV a chael cyngor ar gael eich cyfweld
 • Dysgu sut mae gwneud i’ch cais sefyll allan
 • Dod o hyd i'ch llwybr a dysgu am y cyfleoedd sydd ar gael i chi
 • Gwneud ceisiadau uniongyrchol am swyddi sydd ar gael
 • Cael gafael ar gynnwys unigryw trwy ymuno â gweithdai a chyflwyniadau byw.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Programme

10.30

Introduction to Educators Wales

10.30

From Networking Woe to Networking Pro

11.30

Creating impact with your CV post pandemic

11.30

Importance of digital skills

12.30

How to prepare for a job interview

12.30

Practical steps to secure that job/interview/graduate programme

13.30

Is working for a smaller organisation the right fit for me?

13.30

It’s not all about the money

14.30

Healthy Career, Healthy Life

14.30

Glastonbury drug rivers, microplastics and me: how a career in research/science can change the world

What else do you need to know

All Wales Virtual Careers Fair

Coming soon

Virtual